Utbildning och kurser

1992–1994 Kantorsutbildning vid Oskarshamns folkhögskola

1997–2001 Organistutbildning vid Kungliga Musikhögskolan, Stockholm


2004–2006 Sångmetodik, 30 hp vid Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

2011–2013 Partiturstudier och orkesterdirigering vid SMI (Stockholms musikpedagogiska institut)

Kortare kurser
5–8 augusti 2000 Göteborg International Organ Academy

sept 2001 Thüringische Orgelakademie, Altenburg